Mertis Consulting

Audyt sprzedaży dewelopera

Optymalizacja procesów sprzedaży i obsługi klienta w dziale handlowym firmy deweloperskiej

Sposób obsługi klienta w dziale sprzedaży deweloperskiej jest często wypadkową różnych czynników. Wypracowane schematy i stare nawyki nie zawsze są skuteczne.
Aby podnieść efektywność pracy działu sprzedaży dewelopera, prowadzimy audyt i analizujemy zachodzące procesy. Na koniec optymalizujemy je lub w razie potrzeby projektujemy nowe.

Audyt zewnętrzny realizowany jest w formie działań typu “mystery shopping”. Audytor kontaktuje się działem sprzedaży i wchodząc w rolę klienta realizuje zakup mieszkania wg ustalonego z inwestorem scenariusza. Zadaniem konsultanta w tym scenariuszu jest sprawdzenie na ile procesy sprzedażowe dewelopera spełniają oczekiwania i standardy zakupowe klientów na rynku pierwotnym..

Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez konsultanta obserwującego pracę zespołu wewnątrz działu handlowego. Jego zadaniem jest analiza procesu sprzedaży z perspektywy handlowców i maksymalne dopasowanie go do oczekiwań klientów.

Wynikiem audytów jest raport z wnioskami nt działań sprzedażowych oraz analizą poszczególnych kroków w procesie wraz z planem wdrażania udoskonaleń w działaniu handlowców.

Dowiedz się czy twój projekt wymaga zmian.
Prześlij projekt do darmowej analizy.  
PRZEŚLIJ PROJEKT
PRZEŚLIJ PROJEKT
PRZEŚLIJ PROJEKT

Jesteś zainteresowany? Masz pytania?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prześlij projekt do wyceny OPA
Zamów analizę OPA dla swojego projektu
Przykładowe fragmenty analizy OPA